Prehľady a experimentálne práce
D. Mikulíková, J. Kraic: Obsah zdraviu prospešného škrobu v primárnych potravinových zdrojoch 
L. Bartošíková, J. Nečas, j. Klusáková, T. Bartošík, Kuzmina G., P. Fráňa, J. Fráňová: Profylaktické podávání kvercetinu u ischemicko-reperfuzního poškození ledvinné tkáně laboratorního potkana 
J. Kolář, J. Poláčková: Fyzická zátěž práce v lékárně I. 
T. Foltánová, M. Kuželová: Nové možnosti liečby ochorení nervového systému v Slovenskej republike 

Personálie
doc. RNDr. Jozef Sokolík, CSc. – 65-ročný 
K šesťdesiatke doc. RNDr. Jána Majtása, CSc. 

Nové knihy 
Oznamy 
Z iných časopisov


Contents
Reviews and articles

D. Mikulíková, J. Kraic: Content of health-promoting starch in primary food sources 
L. Bartošíková, J. Nečas, J. Klusáková, T. Bartošík, Kuzmina K., P. Fráňa, J. Fráňová: Profylactic administration of kvercetin in ischemic-reperfusion damage of the renal tissue in the laboratory rat 
J. Kolář, J. Poláčková: Fyzická zátěž práce v lékárně i. 
T. Foltánová, M. Kuželová: New possibilities in the therapy of the diseases of central nervous system in Slovak Republic 

Personalities
doc. RNDr. Jozef Sokolík, CSc. – 65th anniversary 
doc. RNDr. Ján Majtás, CSc. – 60th anniversary

New books 
Announcements 
From other journals