Rezistentný škrob (RS) sa zaraďuje medzi prebiotiká novej generácie potravinovej vlákniny vo funkčných potravinách. Má viaceré zdraviu prospešné účinky, najmä znižuje riziko vzniku kolorektálneho karcinómu a kardiovaskulárnych chorôb. Benefičný účinok RS je sprostredkovaný butyrátom, ktorý vzniká pri jeho fermentácii v hrubom čreve. Butyrát je pre kolonocyty významným zdrojom energie, optimalizuje zloženie črevnej mikroflóry, zvyšuje proliferáciu normálnych epitelových buniek v čreve, potláča proliferáciu a diferenciáciu nádorových buniek a stimuluje ich apoptózu. Vzhľadom na to, že táto zdraviu prospešná zložka zatiaľ nie je na našom trhu dostupná vo forme výživového doplnku a ani funkčnej potraviny, cieľom práce bolo hľadanie prirodzených prírodných zdrojov RS3 (vzniká počas bežnej kuchynskej prípravy potravín) medzi obilninami, pseudoobilninami a strukovinami. Zistili sa štatisticky významné rozdiely v obsahu RS3 medzi jednotlivými plodinami i medzi ich odrodami. Najviac RS3 sa zistilo v tritikale (odrody Kendo, Pinokio, Presto, Tricolor), raži (Dankowskie Nove, Esprit), pšenici (Boka), pohánke (Pyra), cíceri (Alfa), vo fazuli (Fabia, Ultima), v hrachu (Elkan, Gloriosa, Zázrak z Kelvedonu), šošovici (Renka) a v bôbe (Omar).
Kľúčové slová: kolorektálny karcinóm – rezistentný škrob – obilniny – pseudoobilniny – strukoviny


CONTENT OF HEALTH-PROMOTING STARCH IN PRIMARY FOOD SOURCES


Resistant starch (RS) is considered a dietary fibre and prebiotic provided by functional foods. It has many proven health-promoting benefits, particularly in the prevention of colorectal cancer and cardiovascular diseases. The aim of this study was to screen for natural sources of RS3 (arising during cooking, baking and freezing) in cereals, pseudocereals and legumes. Highly valuable natural sources of RS3 were: triticale (cultivars Kendo, Pinokio, Presto, Tricolor), rye (Dankowskie Nove, Esprit), wheat (Boka), buckwheat (Pyra), chickpea (Alfa), kidney bean (Fabia, Ultima), pea (Elkan, Gloriosa, Zázrak z Kelvedonu), lentil (Renka) and faba bean (Omar).
Key words: colorectal cancer – resistant starch – cereals – pseudocereals – legumes


D. MIKULÍKOVÁ, J. KRAIC