Práce přináší analýzu kvality expedičního prostředí šesti lékáren základního typu. Hodnocenými 
parametry byly rozměry expediční táry, měření fyzické náročnosti práce lékárníka a laboranta a zhod­nocení snímku pracovního dne.
Klíčová slova: fyzická zátěž – lékárníci – laboranti -- Česká republika


PHYSICAL STRESS OF PHARMACIeS II

The paper analyzes the quality of dispensing area of six basic type pharmacies. Following parameters were evaluated: the parameters and extent of dispensing area, physical effort of pharmacist and pharmaceutical assistants, evaluation of working picture of a working day.
Key words: physical stress – pharmacies – pharmacist´s assistants – Czech Republic


J. KOLÁŘ, J. POLÁČKOVÁ