V roku 1907 japonský mikrobiológ K. Saito po koji procese izoloval látku, ktorú pomenoval ako kojic acid – kyselinu kojovú.
V práci popisujeme históriu kyseliny kojovej, ako jedného z prvých sekundárnych metabolitov produkovaného mikroskopickými vláknitými hubami do prostredia, zaujímavú ako látku s bieliacim účin­kom na pokožku a využívanú najmä v dermatológii.
Kľúčové slová: kyselina kojová – história – vlastnosti – účinky.


100 years since the discovery of Kojic acid

Japanese microbiologist K. Saito isolated a substance during the Koji process, which he named as Kojic acid in 1907.
In this work we describe the kojic acid history. This acid is one of the first secondary metabolites produced by filamentous fungi into enviroment, which has interesting skin whitening effects used in dermatology.
Key words: kojic acid – history – properties activities.


M. UHER, J. ČIŽMÁRIK, D. HUDECOVÁ, J. BRTKO