Boli pripravené a testovali sa tri rôzne polyméry s molekulovými odtlačkami (MIP) pripravené v prítomnosti L-teanínu ako templátu. Ku každému MIP boli pripravené aj kontrolné polyméry bez molekulových odtlačkov (NIP) syntetizované bez prítomnosti L-teanínu v polymerizačnej zmesi. Najlepšie výsledky sa dosiahli pri polymére pripravenom z Nylonu 6. Špecifická kapacita MIP z Nylonu 6 pre L-teanín vo vode je 2,6 ?g/1 g MIP. Kapacita štruktúrne podobných látok je veľmi podobná kapacite L-teanínu. Polymér z Nylonu 6 sa použil ako sorbent v SPE (MISPE) na extrakciu teanínu z extraktu čínskeho zeleného čaju. Pomocou MISPE sa získal prečistený extrakt, výťažok extrakcie bol 87,8 % ± 5,5 %.
Kľúčové slová: polymér s molekulovými odtlačkami – extrakcia na tuhej fáze – HPLC – teanín


ISOLATION OF THEANINE FROM CHINA GREEN TEA BY USING A MOLECULARLY IMPRINTED POLYMER AS A SPE SORBENT


Three different molecularly imprinted polymers (MIP) with L-theanine as a template were prepared and tested. Non-imprinted polymers (NIP) synthesized in the absence of the template in polymerization mixture were prepared for each MIP. The best results were obtained for MIP prepared from Nylon 6 as a functional monomer. The specific binding capacity for MIP for L-theanine in water was 2,6 ?g/1 g of MIP. The capacities of structurally related compounds were similar to that of L-theanine. MIP prepared from Nylon 6 was used as a sorbent for SPE (MISPE) to isolate theanine from china green tea extract. The purged extract was obtained, the recovery of MISPE was 87,8 % ± 5,5 %.
Key words: molecularly imprinted polymer – solid-phase extraction – HPLC – theanine


M. LACHOVÁ, J. LEHOTAY, I. SKAČÁNI, J. ČIŽMÁRIK


Partneri