Prehľady a experimentálne práce
M. Stankovská, L. Šoltés: Reumatoidná artritída a použtie antioxidantov 
Ľ. Lehocká, M. Špringerová, M. Fulmeková: Dispenzačná činnosť lekárne – problematika realizovaných a nerealizovaných požiadaviek pacientov 

Súhrny prednášok a posterov
33. technologické dni 

Summary
Reviews and articles
M. Stankovská, L. Šoltés: Rheumatoid arthritis and use of antioxidants 
Ľ. Lehocká, M. Špringerová, M. Fulmeková: Dispensational activity in pharmacy – problems of realized and no realized requirements of patients

 

 


Partneri