Reumatoidná artritída je často sa vyskytujúce ochorenie u všetkých vekových skupín. Jedným zo sprievodných javov tohto zápalového ochorenia je aj degradácia dôležitých zložiek, nachádzajúcich sa v kĺbe, vplyvom voľných radikálov a oxidačných zlúčenín. V prehľade sú uvedené prírodné (enzýmové aj neenzýmové) i syntetické látky s antioxidačnými vlastnosťami, ktoré sa buď prirodzene v kĺbe nachádzajú, alebo sú bežnou súčasťou terapie artritídy. Nesteroidné protizápalové liečivá okrem vplyvu inhibície syntézy prostaglandínov preukazujú aj ďalšie terapeutické účinky. Schopnosť nesteroidných protizápalových liečiv vychytávať voľné radikály je preukázaná na niekoľkých príkladoch degradácie hyalurónanu in vitro.
Kľúčové slová: reumatoidná artritída – reaktívne formy kyslíka – NSA – melatonín – antioxidanty – hyalurónan


Rheumatoid arthritis and use of antioxidants

Rheumatoid arthritis is affecting patients of all age groups. One of accompaniment of this inflammatory disease is the degradation of joint components by free radicals and oxidative species. The article gives an overview of natural (enzymatic/non-enzymatic) as well as synthetic substances with antioxidative properties. These substances could be found in the joint or they are used as common therapeutic drugs against arthritis. Besides of inhibitory effect of non-steroidal anti-inflammatory drugs on prostaglandin synthesis the additional therapeutic/protective effects are provided. The ability of non-steroidal anti-inflammatory drugs to scavenge free radicals/oxidants is reviewed in this article for a few example of hyaluronan degradation in vitro.
Key words: rheumatoid arthritis– reactive oxygen species – NSAIDs – melatonin – antioxidants – hyaluronan


M. STANKOVSKÁ, L. ŠOLTÉS
Výskumný ústav potravinársky, Bratislava
Ústav experimentálnej farmakológie SAV, Bratislava