Vývoj stereoselektivních metod na separaci chirálních látek má dnes klíčový význam v celé oblasti výzkumu a vývoje nových léčiv, zasahující od přípravy chemických struktur až po klinické hodnocení. Kromě toho, u chirálních léčiv s odlišným farmakologickým účinkem a metabolismem jednotlivých stereoizomerů, je žádoucí stereospecifické stanovení v tělních tekutinách při monitorování terapie pacientů. V práci je soustředěna pozornost na využití stereoselektivní HPLC analýzy v klinické praxi u chirálního léčiva methadonu, používaného v methadonovém substitučním programu pacientů léčených z drogových závislostí. K přesnějšímu stanovení individuálního terapeutického profilu a k predikci toxického efektu se ukazuje nevyhnutné sledovat hladiny účinného (R)-izomeru methadonu. Metoda simultánního stereoselektivního stanovení enantiomerů methadonu a jeho hlavního metabolitu EDDP v moči může sloužit k určení individuálních metabolických odlišností pacientů léčených z drogových závislostí.
Klíčová slova: stereospecifické analýzy – enantiomery methadonu – EDDP – methadonový substituční program


THE IMPORTANCE OF STEREOSELECTIVE DETERMINATION OF METHADONE IN THE CLINICAL PRACTICE


The stereoselective methods for separation of chiral compounds play a crucial role in the research and development of drug. If enantiomers of chiral drugs have different pharmacodynamic and pharmacokinetic, enantiospecific determination in biological sample is urgently needed for therapeutic drug monitoring of patients. The work is focused on the application of stereoselective HPLC analysis of methadone in the patients of methadone maintenance programme. The determination of the active (R)?methadone plasma level is necessary for more accurate determination of individual therapeutic profile and toxic effect prediction. Method of simultaneous determination of methadone and EDDP enantiomers in urine might be useful for the studying of individual metabolism of patients. 
Key words: stereospecific analysis – methadon enantiomers – EDDP – methadone maintenance programme


J. VALENTOVÁ, R. HORÁKOVÁ, I. PECHOVÁ
Katedra chemickej teórie liečiv, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave