Práca sa venuje stanoveniu obsahových látok v kvetoch, listoch a v konároch rastlinného druhu 
Holodiscus discolor (Pursh) Maxim. z čeľade Rosaceae. Vybrané sekundárne metabolity, ktoré predstavujú významné skupiny obsahových látok tohto rastlinného druhu, sme stanovili kolorimetrickými metódami. Obsah celkových polyfenolov v jednotlivých orgánoch je 1,79 – 5,26 %, trieslovín 0,91 – 2,63 %, flavonoidov 0,05 – 2,02 %, fenolových látok 3,78 – 10,35 % a celkových hydroxyškoricových derivátov 2,05 – 3,74 %.
Kľúčové slová: Holodiscus discolor (Pursh) Maxim. – polyfenoly – triesloviny – flavonoidy – hydroxyškoricové deriváty.


SUMMARY

QUANTITATIVE DETERMINATION OF CONSTITUENTS IN HOLODISCUS DISCOLOR (Pursh) Maxim.


The paper deals with the determination of the constituents in flowers, leaves and branches of plant species Holodiscus discolor (Pursh) Maxim. from the family Rosaceae. Representative secondary metabolites that comprise an important group of these plant species constituents have been determined colorimetrically. Total polyphenols content in individual organ was 1,79 – 5,26 %; tannins 0,91 – 2,63 %; flavonoids 0,05 – 2,02 %; phenol substances 3,78 – 10,35 % and total hydroxycinnamic derivates 2,05 – 3,74 %.
Keywords: Holodiscus discolor (Pursh) Maxim. – polyphenols – flavonoids – tannins – hydroxycinnamic derivates.


M. MRIŽOVÁ, M. HALADOVÁ, E. EISENREICHOVÁ, D. GRANČAI
Katedra farmakognózie a botaniky, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava


Partneri