Obsah časopisu Farmaceutický obzor 12/2008

 

Prehľady a experimentálne práce
D. Košťálová, J. Tóth, Sz. Czigle, K. Bauerová, L. Račková: Prírodné liečivá pri doplnkovej liečbe reumatických chorôb 
J. Sýkora: Interakcie cytostatík 

Správy SZU
Prehľad špecializačných skúšok konaných Katedrou lekárenstva 
Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií SZU 

Obsah ročníka 2008

Content

Reviews and articles
D. Košťálová, J. Tóth, Sz. Czigle, K. Bauerová, L. Račková: Herbal remedies in the adjuvant therapy of rheumatoid diseases 
J. Sýkora: Drug interactions of anticancer agents