Prehľady a experimentálne práce
L. Bartošíková, J. Nečas, T. Bartošík, M. Pavlík, P. Fráňa: Testování efektu 2´,3,4´trihydroxydihydrochalkonu v rámci experimentálního diabetes mellitus (pilotní studie) 

Z farmaceutickej praxe
J. Sýkora, S. Szücsová: Zásady prípravy a podávania cytotoxických liekov

Personálie
R. Horáková, J. Sokolík: Životné jubileum docentky RNDr. Márie Blahovej, CSc.


Nové knihy


CONTENT
Reviews and articles

L. Bartošíková, J. Nečas, T. Bartošík, M. Pavlík, P. Fráňa: Testing of the effect 
of 2´,3,4´trihydroxydihydrochalcone in the experimental conditions of diabetes mellitus (pilot study) 

From pharmaceutical practice
J. Sýkora, S. Szücsová: Standard procedures for handling and preparation of cytotoxic drugs 

Personalities

New books