Prehľady a experimentálne práce
M. Kostičová, L. Badalík: Systémy manažérstva kvality v zdravotníctve a ich využitie v lekárenstve 
S. Fialová, R. Valigura, D. Tekeľová, D. Grančai: Isatis tinctoria L. (farbovník obyčajný) z pohľadu obsahu fenolových látok a scavengerovej aktivity 

Z dejín
Z. Bugáňová: Filokartia a farmaceuti II. Prínos PhMr. Jána Halašu do slovenskej filokartie 
J. Čižmárik: Z dejín farmaceutickej chémie na Slovensku - RNDr. PhMr. Jaroslav Pokorný, CSc. 

Personálie
R. Horáková, J. Sokolík: Životné jubileum doc. RNDr. Márie Kohútovej, CSc. 

Nové knihy


CONTENT

Reviews and articles

M. Kostičová, L. Badalík: Quality management systems in health care and their application in pharmacy services 
S. Fialová, R. Valigura, D. Tekeľová, D. Grančai: Isatis tinctoria L. (dyer´s woad) from the phenolic compounds content and scavenging activity point of view 

From history
Z. Bugáňová: Deltiology and pharmacists II. Results of PhMr. Ján Halaša 
J. Čižmárik: History of pharmaceutical chemistry in Slovakia - RNDr. PhMr. Jaroslav Pokorný, CSc. 

Personalities
R. Horáková, J. Sokolík: Doc. RNDr. Márie Kohútová, CSc. - anniversary

 

 


Partneri