Isatis tinctoria L. (farbovník obyčajný) z čeľade Brassicaceae sa u nás pestuje najmä pre obsah prírodných farebných látok zo skupiny indolových farbív (indigo). Je súčasťou tradičnej čínskej medicíny a od dávnych čias sa používa v mnohých krajinách v terapii rôznych ochorení. V poslednom čase sa táto rastlina dostáva do pozornosti vďaka obsahu indolových látok s potvrdenou antikarcinogénnou aktivitou. Na tejto aktivite sa môžu podieľať aj fenolové látky. Literatúra uvádza prítomnosť fenolových látok vo farbovníku obyčajnom, preto je táto práca zameraná na stanovenie ich obsahu v listoch. Liekopisnými metódami sa v suchých listoch stanovil tento obsah fenolových látok: celkové polyfenoly 3,03 %, triesloviny 1,05 %, celkové hydroxyškoricové deriváty vyjadrené ako kyselina rozmarínová 1,0 %, antokyány vyjadrené ako chlorid cyanidín3glukozid 0,08 %, flavonoidy vyjadrené ako izokvercitrín 0,3 %. Antioxidačná aktivita vodnoetanolového extraktu listov stanovená po reakcii s voľným DPPH radikálom mala hodnotu SC50 = 103,9 µg/ml.
Kľúčové slová: Isatis tinctoria L. - fenolové látky - antioxidačná aktivita - DPPH

Isatis tinctoria l. (dyer´s woad) from the phenolic compounds content and scavenging activity point of view

Isatis tinctoria L. (woad) a member of the Brassicaceae family is a common plant cultivated in European countries to produce the blue dye (indigo). It is a common plant in Traditional Chinese Medicine (TCM) and throughout centuries it is used in the treatment of different diseses. Nowadays, woad became popular because of the indol compounds content, which shown an anticarcinogenic activity. There are some information about the phenolics content in the literature, what was the reason for the determination of the phenolic compounds contents in this study. According to pharmacopoeial methods the contents of the phenolic compounds were examined: total polyphenols 3,03%, tannins 1,05 %, total hydroxycinnamic derivatives expresed as rosmarinic acid 1,0 %, anthocyanins expresed as cyanidin3glucoside chloride 0,08 %, total flavonoids expresed as isoquercitrin 0,3 %. The antioxidant activity of the hydroalcoholic extract of leaves of Isatis tinctoria L. was established after reaction with free DPPH (2,2diphenyl1picrylhydrazyl) radical, SC50 = 103,9 µg/ml. 
Key words: Isatis tinctoria L. - phenolic compounds - antioxidant activity - DPPH.