Prehľady a experimentálne práce
S. Kečkéšová, E. Sedlárová: Prehľad ultrakrátko pôsobiacich beta-adrenergných blokátorov         3
J. Hojerová: COSMOS-štandard: nový európsky štandard pre organickú a prírodnú kozmetiku         14

 


Nové knihy
M. Teřl, O. Rybníček: Asthma bronchiale v příčinách a klinických obrazech         18
I. Bunganič, M. Fedurco, a kol.: Choroby pečene         19
C. Klement a kolektív: Medzinárodné zdravotné predpisy. Teória – legislatíva – implementácia – súvislosti         20
I. Hulín et al.: Patofyziológia         21
P. Mitro: Synkopa         22
J. Payer, J. Rovenský, Z. Killinger: Lexikón osteoporózy         22


Personálie
K jubileu docentky RNDr. Zuzany Vitkovej, PhD.         23
Za profesorom RNDr. Vladimírom Špringerom, CSc.         24
Zomrel ušľachtilý a múdry človek, prof. RNDr. Ľudevít Martinec, CSc.         25


Úradné oznamy
Zákon č.  139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 468/2009 Z. z.         29


Content
Reviews and articles

S. Kečkéšová, E. Sedlárová: Review of the ultrashort- acting beta-adrenergic blockers         3
J. Hojerová: COSMOS-standard: new european standard for organic and natural cosmetic products         14


New books


Personalities

Partneri