Prehľady a experimentálne práce

Z. Skleňář: Využití nystatinu v individuální přípravě léčivých přípravků v České republice         283
K. Bruchatá, R. Čižmáriková:  Nové deriváty aryloxyaminopropanolu – vzťah štruktúry  a biologického účinku         287

 

Nové liečivá

J. Sýkora: IDflu® – nová intradermálna protichrípková vakcína         294

Správy

Súhrny prednášok  a posterov z XXXVI. lekárnických dní a IV. liptovsko-oravských  lekárnickych dní, 10. 6. – 12. 6. 2010, Ružomberok. Endo- a ektoparazity: od problémov  cestovnej medicíny po veterinárnu medicínu. Prevencia prenosu parazitárnych ochorení         299


CONTENT
Reviews and articles

Z. Skleňář: The Using of Nystatin in Magistral Preparation in Czech Republic         283
K. Bruchatá, R. Čižmáriková: New Derivatives of Aryloxyaminopropanol – Structure   Biological Activity Relationship         287

New drugs

J. Sýkora: New Intradermal Vaccine against Influenza         294