4/2011

Farmaceutický obzor 4/2011

Prehľady a?experimentálne práce

Adriana?ADAMEOVÁ, Adrian SZOBI, Stanislava?JANKYOVÁ: Vzťah medzi proteínkinázou II závislou od vápnika?a?kalmodulínu a?vápnikovými kanálmi L-typu v?patologických podmienkach         107
Stanislava JANKYOVÁ, Veronika DROBNÁ, Jana SLAŽNEVA:  Oxidačný stres ako hlavný faktor vzniku diabetických komplikácií         112
Eva KRÁĽOVÁ, Tatiana STANKOVIČOVÁ:  Testovanie efektu  karvedilolu a látky  FOA3NDMFE na experimentálnu hypertrofiu a zlyhanie srdca u potkanov         117

Vladimír TRTÍLEK, Ingrid TUMOVÁ, Zuzana BUKOVINSKÁ, Katarína MAŤAŠOVÁ, Mirko ZIBOLEN: Farmakoterapia syndrómu dychovej tiesne  predčasne narodených novorodencov         126

Partneri