5/2011

Farmaceutický obzor 5/2011

Prehľady a experimentálne práce
Petra HERDOVÁ, Zuzana VITKOVÁ, Denisa MÁJIKOVÁ: Vplyv koncentrácie liečiva na farmaceutickú dostupnosť chlórhexidínu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Jozef KOLÁŘ, Alice VESPALCOVÁ: Vnímání tělesné hmotnosti studenty oboru farmaceutický laborant a studenty farmacie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Ivan MALÍK, Eva SEDLÁROVÁ, Fils ANDRIAMAINTY, Jana GALIŠINOVÁ, Jozef CSÖLLEI: Predikcia pasívneho transdermálneho prechodu derivátov kyseliny 2-, 3-, 4-alkoxyfenylkarbámovej s bázickou časťou tvorenou 4 (3 trifl uór metylfenyl)piperazín-1-ylom  . . . . . . . 142
Ľubomír PÍŠ, Diana MARKECHOVÁ, Jana SÁDECKÁ, Pavel MÁJEK: Charakterizácia a klasifikácia zelených čajov synchrónnou fl uorescenčnou spektrometriou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Partneri