7-8/2011

Farmaceutický obzor 7-8/2011

Prehľady a experimentálne práce
Ján Majtás: Štruktúry farmaceutickej starostlivosti v reflexii bibliografickej databázy 183
Jozef KOLÁŘ, Alice VESPALCOVÁ: Vnímání tělesné hmotnosti lékárníky a farmaceutickými laboranty . 189
Ivan MALÍK, Eva SEDLÁROVÁ, Fils ANDRIAMAINTY, Jana GALIŠINOVÁ, Jozef CSÖLLEI: Predikcia schopnosti derivátov kyseliny 2-, 3-, 4-alkoxyfenylkarbámovej s bázickou časťou tvorenou 4-(3-trifluórmetylfenyl)piperazín-1-ylom prestupovať hematoencefalickou bariérou . 194

Partneri