9/2011

Farmaceutický obzor 9/2011

Prehľady a experimentálne práce

Ivan MALÍK, Eva SEDLÁROVÁ, Fils ANDRIAMAINTY, Jana GALIŠINOVÁ, Jozef CSÖLLEI: Vzťah medzi chemickou štruktúrou, väzbovou afinitou a selektivitou k ?1-adre­nergickým receptorom v skupine substituovaných N-fenylpiperazínov. Časť 1. Zlúčeniny bez spojovacieho uhľovodíkového reťazca, s jednouhlíkovým alebo dvojuhlíkovým nerozvetveným spojovacím reťazcom         227
Adela ČOREJOVÁ, Miriam VERČINSKÁ, Anna HRABOVSKÁ, Ján KYSELOVIČ: Vzťah hodnôt indexu telesnej hmotnosti a tlaku krvi u ambulantne liečených hypertonikov         235
Jozef KOLÁŘ: Organizace a spolky studentů farmacie         240
Mária GÖBŐOVÁ, Magdaléna KUŽELOVÁ: Význam terapeutického monitorovania hladín antibiotík s úzkou terapeutickou šírkou u kriticky chorých pacientov         244

Partneri