10/2011

Farmaceutický obzor 10/2011

Prehľady a experimentálne práce

Jozef ČIŽMÁRIK, Katarína HROBOŇOVÁ, Jozef LEHOTAY, Andrea SPEVAK: Štúdium chemického zloženia propolisu VII. Použitie polymérov s odtlačkami molekúl pri SPE umbeliferónu z propolisu         251
Peter HOLUB, Katarína PÚCHLA, Veronika TOMČOVÁ: Účinky antiepileptika fenobarbitálu na plazmatické ionizované kalcium, elektrolyty a acidobázickú rovnováhu u acidotických potkanov a vzťah k osteoporóze         257

Súhrny prednášok a posterov

XX. sympózium klinickej farmácie Lívie Magulovej, Nitra 28. - 29. 4. 2011         265

Partneri