11/2011

Farmaceutický obzor 11/2011

Prehľady a experimentálne práce

Tünde AMBRUS, Jozef KOLÁŘ: Profesia lekárnika v minulosti a súčasnosti - 1. časť         283
Zbyněk SKLENÁŘ: Léčivé látky nově dostupné pro přípravu léčiv v České Republice a příklady magistraliter receptur I         288

Súhrny prednášok a posterov

XXXVII. lekárnické dni a 17. sympózium dejín farmácie. 23. - 25. jún 2011, Donovaly         294

Partneri