Prehľady a experimentálne práce

Tünde AMBRUS, Jozef KOLÁŘ: Profesia lekárnika v minulosti a súčasnosti - 1. časť         283
Zbyněk SKLENÁŘ: Léčivé látky nově dostupné pro přípravu léčiv v České Republice a příklady magistraliter receptur I         288

Súhrny prednášok a posterov

XXXVII. lekárnické dni a 17. sympózium dejín farmácie. 23. - 25. jún 2011, Donovaly         294

 

Správy

XX. pracovné dni nemocničných lekárnikov, 9. - 11. 11. 2011, Bratislava         310

CONTENT

Reviews and articles

Tünde AMBRUS, Jozef KOLÁŘ: Pharmacist`s profession in the past and present - part 1         283
Zbyněk SKLENÁŘ: Active pharmaceutical ingredients newly available for extemporaneous preparation in the pharmacies in the Czech Republic and examples of formulations. Part I         28


{swf;images/flash/2011-farmaceuticky-obzor-11-herba.swf;}

 


 

Partneri