Farmaceutický obzor 12/2012

Farmaceutický obzor 12/2012

Úvodník

Dana Farkašová: 10. výročie vzniku Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave         299

Prehľady a experimentálne práce

Marek OBLOŽINSKÝ, Veronika KOVÁČIKOVÁ, Renáta KOLLÁROVÁ, Lýdia BEZÁKOVÁ, Katarína ŠIŠKOVÁ, Ingrid PAULIKOVÁ: Aktivita lipoxygenázy v kontexte metabolického syndrómu         301
Regina BEHULOVÁ, Nikoleta MARKUSOVÁ, Darina ĎUROVČÍKOVÁ: Ľudský genóm – jeho rozpoznávanie na ceste k personalizovanej medicíne         306

Partneri