Farmaceutický obzor 7-8/2012

Časopis Farmaceutický obzor 7-8/2012.

Úvodník

Magdaléna KUŽELOVÁ: Úvodník         131

Prehľady a experimentálne práce

Pôvodné vedecké práce

Martina BALÁŽOVÁ, Magdaléna KUŽELOVÁ: Stanovenie hladín plazmatických lipidov vo vzťahu k identifikácii farmakoterapeutických problémov         132

Hlavná téma

Etela Janeková: Dyslipoproteinémie        137

Partneri