Farmaceutický obzor 2-3/2013

Časopis Farmaceutický obzor 2-3/2013

Farmaceutický obzor 2-3/2013, HerbaPrehľady a experimentálne práce

Jana VANČÍKOVÁ, Ivan DÓCI: Hormóny štítnej žľazy a liečba depresie – aktuálne názory, kazuistika        31
Jarmila HOJEROVÁ, Silvia PAŽOUREKOVÁ, Zuzana KLIMOVÁ, Dominika KUBICOVÁ: Zdravotné riziká parabénov  v topických prípravkoch        37
Peter HOFFMAN, Lýdia BEZÁKOVÁ, Drahomíra RAUOVÁ: Separácia a identifikácia polohovo špecifických foriem lipoxygenáz        42
Silvia MOŠOVSKÁ, Daniela KOŠŤÁLOVÁ, Lýdia BEZÁKOVÁ, Ernest ŠTURDÍK:  Potenciál terapeutických účinkov kurkumínu a kurkumy pravej (Curcuma longa L.)        48

Partneri