Farmaceutický obzor 1/2013

časopis Farmaceutický obzor 1/2013

Prehľady a experimentálne práce

Farmaceutický obzor 1/2013, HerbaAndrej MURÁNYI, Marián ŽABKA: Stabilita liekov a jej testovanie         3
Ján REMŠÍK, Elena TIBENSKÁ, Hyacinta MÁJEKOVÁ-KOŠČOVÁ: Imunofenotypizácia pacientov so sezónnou alergiou a stanovenie intracelulárnych cytokínov na rozlíšenie Th1 – Th2 odpovede         12
Katarína HROBOŇOVÁ, Jozef ČIŽMÁRIK, Jozef LEHOTAY, Ľubica SPIŠSKÁ: Štúdium chemického zloženia propolisu VIII. Extrakcia kumarínov zo vzoriek propolisu         17

Partneri