Farmaceutický obzor 6-7/2013

Časopis Farmaceutický obzor 6-7/2013

Farmaceutický obzor 6-7/2013, HerbaPrehľady a experimentálne práce

Lucia MASARYKOVÁ, Magdaléna FULMEKOVÁ, Ľubica LEHOCKÁ: K problematike rizika a nákladovosti liekového režimu u pacientov vyššieho veku         139
Tatiana MANČUŠKOVÁ, Alžbeta MEDVEĎOVÁ, Ľubomír VALÍK: Mechanizmus účinku a  využitie probiotík v klinickej praxi         146

Úradné oznamy

Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 67 až § 145, prílohy)         150

Partneri