Farmaceutický obzor 8/2019

Časopis Farmaceutický obzor 8/2019

Farmaceutický obzor 8/2013, Herba

Prehľady a experimentálne práce

Zuzana VITKOVÁ, Petra HERDOVÁ, Katarína ŠLESÁROVÁ: Vplyv vybraných pomocných látok na tokové vlastnosti a liberáciu liečiv s antiseptickým účinkom         211
Jozef KOLÁŘ: Informace o léčivých přípravcích – piktogramy III. Černý trojúhelník – piktogram a farmakovigilanční aktivita         215
Josef MALÝ, Kateřina LÁDOVÁ, Martin DOSEDĚL, Jiří VLČEK: Hodnocení role farmaceuta při managementu drug-related problems – zkušenosti z revize zdravotnické dokumentace         219

Partneri