Farmaceutický obzor - 3/2014 - obsah

Úvodník
Ružena Čižmáriková: Spomienkový seminár

Personálie

Ružena Čižmáriková, Ferdinand Devínsky: Prof. RNDr. Ľudovít Krasnec (1913 – 1990)


Správy
Prejavy prednesené na spomienkovom seminári        

Prehľady a experimentálne práce
Matúš PUPÁK: Membránovo aktívne organické amóniové soli        
Marek MATUŠKA, Samuel VARÉNYI: Antiradikálová aktivita meďnatých komplexov Schiffových zásad      
Lukáš TIMKO: Alkylfosfocholíny: Syntéza a biologické účinky        
Andrej NÉMETHY: Zlúčeniny s účinkom na KVS – príprava a štúdium chirálnych vlastností derivátov typu aryloxyaminopropanolov        
Miloš LUKÁČ: Zwitteriónové gemini bioaktívne zlúčeniny        Content
Reviews and articles

Matúš PUPÁK: The membrane active quaternary ammonium surfactants        
Marek MATUŠKA, Samuel VARÉNYI: Antiradical activity of the Schiff bases copper complexes        
Lukáš TIMKO: Alkylphosphocholines: Synthesis and biological activity        
Andrej NÉMETHY: Cardiovascular active compounds – preparation and the study of chiral aspects of derivatives of the aryloxyaminopropanol type        
Miloš LUKÁČ: Zwitterionic gemini bioactive compounds