Farmaceutický obzor 4/2016

Farmaceutický obzor 4/2016Prehľady a experimentálne práce
Lenka Lašová, Mária Göböová, Juraj Sýkora: Sledovanie správnosti užívania digoxínu z pohľadu farmaceuta vo verejnej lekárni        
Pavlína DOBÁKOVÁ, Juraj SÝKORA, Mária GÖBÖOVÁ: Interakcie rifampicínu        
Desana Matušová: Prípravky z autológnej krvi na Liečbu syndrómu suchého oka

Partneri