Farmaceutický obzor 6-8/2017

Z dejín farmácie
Mária ANTOLÍKOVÁ: Farmaceutická veľkovýroba v Piešťanoch – firmy Facet, Marylabor a Panvita        
Mária BUJALKOVÁ: O diagnostike a terapii tuberkulózy v antike        
Silvia CAPÍKOVÁ, Vojtech OZOROVSKÝ, Anna FALISOVÁ: Legislatívny vývoj farmácie na Slovensku v 50. a 60. rokoch 20. Storočia        
Szilvia Czigle, Tünde Ambrus, Nóra Papp, Erzsébet Háznagy-Radnai, Jaroslav Tóth: Zabudnuté rastlinné lieky        
Jozef ČIŽMÁRIK: Vedecká škola karbamátov Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského Bratislava        

Partneri