Farmaceutický obzor 10-11/2017

Prehľady a experimentálne práce
Tatiana FOLTÁNOVÁ: Vybrané antihistaminiká v liečbe alergickej rinitídy – desloratadín a levocetirizín        
Tomáš TESAŘ, Ľubica LEHOCKÁ, Lucia MASARYKOVÁ: Analýza vývoja spotreby onkologických liekov v podmienkach Slovenskej republiky        

Úradné oznamy
Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 2. januára 2016 č. S06601-OL-2015 o požiadavkách na sledovanie krvi, zložiek z krvi a transfúznych liekov, na formu a spôsob oznamovania závažných nežiaducich reakcií a závažných nežiaducich udalostí a na vyhodnocovanie ich príčin a na normy a špecifikácie súvisiace so systémom kvality v transfuziologických zariadeniach        

Partneri