Farmaceutický obzor 11/2018

Prehľady a experimentálne práce

J. Sokolík, I. Tumová, I. Lacko, P. Švec: Protizápalová aktivita kuprum(II)- a zinkum(II)-benzén-1,3-diylbis(oxyacetátu), voľnej kyseliny benzén-1,3-diylbis-(oxyoctovej)

 

Súhrny prednášok a posterov

44. lekárnické dni Slovenskej farmaceutickej spoločnosti; 21. – 23. 6. 2018, Donovaly


Content


Reviews and articles
J. Sokolík, I. Tumová, I. Lacko, P. Švec:  Anti-inflammatory activities of copper(ii) and zinc(ii)  benzene-1,3-diylbis(oxyacetates), free benzene-1,3-diylbis(oxyacetate) acid and their equimolar two-component mixtures on carrageenan-induced edemaKliknutím na obrázok nižšie sa otvorí časopis Farmaceutický obzor na čítanie

Farmaceutický obzor na čítanie