Farmaceutický obzor 12/2018

Prehľady a experimentálne práce
Mária GÖBÖOVÁ, Ivan VAŇO, Viera KISSOVÁ, Richard VALENT: Lieky s negatívnym vplyvom na kostné tkanivo a kazuistika mladého pacienta so závažnou sekundárnou osteoporózou indukovanou liekmi        

Súhrny prednášok a posterov
XXVII. sympózium klinickej farmácie Lívie Magulovej, Agrokomplex Nitra, 22. september 2018       


Obsah ročníka        Content


Reviews and articles
Mária GÖBÖOVÁ, Ivan VAŇO, Viera KISSOVÁ, Richard VALENT: Drugs with negative impact on bone tissue and case report of young patient with drugs-induced secondary osteoporosis        

Content of volumeFarmaceutický obzor 12/2018 na voľné čítanie (klikni na obrázok)

Farmaceutický obzor 12/2018 - free