Farmaceutický obzor 1/2019 - obsah časopisu

Farmaceutický obzor 1/2019Prehľady a experimentálne práce
Adriana ĎURČANSKÁ: Manažment rizika pri príprave liekov v nemocničných lekárňach SR        

Personálie
Silvia Szücsová: K významnému jubileu doc. PharmDr. Juraja Sýkoru, CSc.     

   

Nové knihy
Margaréta Šubová: Zuzana Vitková a kol.: Fyzikálno-technologické princípy suspenzií        

Úradné oznamy
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. z 15. februára 2019 o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníkaContent

Reviews and articles
Adriana ĎURČANSKÁ: The risk management of the pharmacy preparations in the hospital pharmacies of Slovakia        Farmaceutický obzor 1/2019 na voľné čítanie (klikni na obrázok)

Farmaceutický obzor 1/2019 - free

Partneri