Farmaceutický obzor 2/2019 - obsah časopisu

Farmaceutický obzor 2/2019Prehľady a experimentálne práce
Juraj SÝKORA: Právna zodpovednosť farmaceuta a právna zodpovednosť v oblasti humánnej farmácie v Slovenskej republike        
Pavol KÁDEK: Občianskoprávna a pracovnoprávna zodpovednosť farmaceuta        
Pavol KÁDEK: Trestnoprávna zodpovednosť v oblasti humánnej farmácie        


Jozef KOLÁŘ, Tünde AMBRUS: Strategické dokumenty veřejného lékárenství v Evropě        Content
Reviews and articles
Juraj SÝKORA: Legal liability of the pharmacist and legal liability in the field of human pharmacy in Slovak Republic        
Pavol KÁDEK: Civil and labour liability of the pharmacist        
Pavol KÁDEK: Criminal liability in the field of human pharmacy        
Jozef KOLÁŘ, Tünde AMBRUS: The strategic documents of community pharmacy in Europe        Farmaceutický obzor 2/2019 na voľné čítanie (klikni na obrázok)

Farmaceutický obzor 2/2019 - free

Partneri