PREHĽADY A EXPERIMENTÁLNE PRÁCE
Z. Országhová: Diabetes mellitus a prírodná liečba 
J. Kolář, A. Prostecká: Příspěvek k personálnímu vybavení lékáren v ČR 
J. Murín: Predsieňová fibrilácia - čo je tu nového?

 


Z DEJÍN
R. R. Senček: Vývoj farmaceutického priemyslu na Slovensku do roku 1953


NOVÉ LIEČIVÁ
L. Černušková: Agomelatín


SPRÁVY
J. Sýkora: Správa o činnosti Sekcie nemocničných lekárnikov SLeK za rok 2009 
J. Sýkora: XVIII. pracovné dni nemocničných lekárnikov 11. - 13. 11. 2009, Bratislava


LEGISLATÍVA EÚ
V. Foltán: Európska smernica 2005/36/ES o regulovaných povolaniach


CONTENT
REVIEWS AND ARTICLES

Z. Országhová: Diabetes mellitus and natural treatment 
J. Kolář, A. Prostecká: A contribution to the pharmacy staffing in the Czech Republic 
J. Murín: Atrial fibrillation- what is new?


FROM HISTORY


NEW DRUGS

L. Černušková: Agomelatin


ANNOUNCEMENTS


LEGISLATURE EU

V. Foltán: EU Directive 2005/36/ES

 

 

 


ISSN 0014-8172

Partneri

Inzercia

Zaujímavé knihy