Prehľady a?experimentálne práce

MYDLA, M., KOŠČOVÁ, H.: Vlastnosti a účinky probiotík         3
ČIŽMÁRIKOVÁ, R., PECHOVÁ, I., BRUCHATÁ, K.: Chirálne aspekty v skupine antihypertenzívnych liečiv I. ?-blokátory, diuretiká a ?2-adrenergiká         9
PAŽOUREKOVÁ, S., HOJEROVÁ, J., LUCOVÁ, M.: Hodnotenie dermálnej absorpcie koenzýmu Q10 a?tokoferolacetátu in vitro metódou OECD 428 /  EU B.45         17

 

Z histórie

Čižmárik, J.: 70. výročie vzniku samostatného farmaceutického štúdia na Slovensku         23

Nové liečivá

SÝKORA, J.: Denosumab – nová monoklonálna protilátka na liečbu osteoporózy         25

Garantovaný autodidaktický test         35

Content

Reviews and articles

MYDLA, M., KOŠČOVÁ, H.: Probiotics: properties and effects         3
ČIŽMÁRIKOVÁ, R., PECHOVÁ, I., BRUCHATÁ, K.: Chiral aspects in the group of antihypertensive drugs I. ?-blockers, diuretics and ? 2-adrenergics         9
PAŽOUREKOVÁ, S., HOJEROVÁ, J., LUCOVÁ, M.: Evaluation of dermal absorption of coenzyme Q10 and tocopherolacetate by in vitro method OECD 428 /  EU B.45         17

New drugs

SÝKORA, J.: Denosumab – a novel monoclonal antibody for treatment of osteoporosis         25