Zoznam úspešných riešiteľov Garantovaného autodidaktického testu časopisu Farmaceutický obzor 1/2011 - sú zahrnutí iba úspešní riešitelia elektronickej formy testu.

Pripísanie bodov zabezpečí doc. Sýkora

Meno

Priezvisko

Zuzana

Ághová

Jana

Antolova

Katarína

Babišová

Zuzana

Bajzíková

Anna

Blachova

Viera

Blatnická

Alena

Bocianová

Silvia

Borcinova

Zuzana

Božeková

ALENA

BUČIČOVÁ

Mária

Bukovská

Zuzana

Csefalvayova

Lenka

Čechová

Martina

Červenáková

Anna

Dubecka

Helena

Dudášová

Kamila

Dudášová

Vladimír

Dudoň

Luba

Dufalova

Marcela

Gabcova

Renáta

Gregová

Marcela

Hlavatá

Katarína

Hornáková

Ildiko

Horváthová

Žaneta

Hrubá

Iveta

Chovancová

Lucia

Chroma

Milan

Chromy

Patrícia

Ivanecká

Ladislav

Jajcai

Stanislava

Jankyová

Mgr. Barbora

Jarabkova

Lucia

Jevčáková

Marcel

Jusko

Martina

Jusková

Martina

Kamencikova

Martina

Kandová

Karin

Karovičová

Maria

Karpatova

Miron

Katuščák

Jaroslava

Katuščáková

Jana

Kečková

Zdenka

Keppertova

Lenka

Klempová

Katarína

Kmeťová

Anna

Kocíncová

Iveta

Kolenčíková

Hajnalka

Komjáthy

Ivana

Komlosiova

Emilia

Kostalova

Martina

Kozlikova

Daniela

Lábaj Antony

Jaroslav

Lajprík

Mária

Lajpríková

Mária

Lambrecht

Michal

Loncko

mária

loučková

adriana

lukackova

Jaroslava

Macejková

Adriana

Macelova

Tomáš

Macsai

Silvia

Macsaiova

Martina

Malíková

PharmDr. Lucia

Masaryková

Lea

Nemcová

mária

Nemečkayová

Zuzana

Nemessanyiova

zuzana

noskovičová

Katarína

Nováková

Miroslava

Ondrasikova

Martina

Packová

Olga

Palátová

Katarína

Pančíková

Andrea

Pavlovičová

Ivan

Pecuch

Miriama

Pekarova

Tatiana

Pieružková

Jana

Plavkova

Tatiana

Pohanková

Jana

Prekopova

Eva

Priehradnikova

Milada

Renčová

Hana

Repíková

Simona

Sedlakova

Zuzana

Sedliakova

Magdaléna

Senešiová

andrea

schoberova

alena

sidorova

Lucia

Skokanová Krempaská

Katarína

Sobotová

Mária

Šiketová

Veronika

Šimunková

Ľuboslava

Šmigová

Katarina

Šnyrová

Eva

Šuľanová

Jana

Tothova

ivana

Tothova

Zuzana

Tóthová PharmDr.

Lýdia

Vargová

Kristína

Zöldová

Adriena

Zsoldosová