Prehľady a experimentálne práce
Petra HERDOVÁ, Zuzana VITKOVÁ, Denisa MÁJIKOVÁ: Vplyv koncentrácie liečiva na farmaceutickú dostupnosť chlórhexidínu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Jozef KOLÁŘ, Alice VESPALCOVÁ: Vnímání tělesné hmotnosti studenty oboru farmaceutický laborant a studenty farmacie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Ivan MALÍK, Eva SEDLÁROVÁ, Fils ANDRIAMAINTY, Jana GALIŠINOVÁ, Jozef CSÖLLEI: Predikcia pasívneho transdermálneho prechodu derivátov kyseliny 2-, 3-, 4-alkoxyfenylkarbámovej s bázickou časťou tvorenou 4 (3 trifl uór metylfenyl)piperazín-1-ylom  . . . . . . . 142
Ľubomír PÍŠ, Diana MARKECHOVÁ, Jana SÁDECKÁ, Pavel MÁJEK: Charakterizácia a klasifikácia zelených čajov synchrónnou fl uorescenčnou spektrometriou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

 

Nové knihy
Štefan KIŠOŇ: Zdeněk Zadák: Výživa v intenzivní péči . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Štefan KIŠOŇ: Viera Fábryová, Adriana Sakalová: Anémie – diagnostika a liečba v praxi . . . . . . . . . . . . . . . 152


 

CONTENT
Reviews and articles

Petra HERDOVÁ, Zuzana VITKOVÁ, Denisa MÁJIKOVÁ: The infl uence of drug concentration to pharmaceutical availability of chlorhexidine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Jozef KOLÁŘ, Alice VESPALCOVÁ: Body weight perception among pharmacy assistant students and pharmacy students . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Ivan MALÍK, Eva SEDLÁROVÁ, Fils ANDRIAMAINTY, Jana GALIŠINOVÁ, Jozef CSÖLLEI: The passive transdermal transport prediction of 2-, 3-, 4-alkoxyphenylcarbamic acid derivatives with 4 (3 trifluoromethylphenyl)piperazin-1-yl moiety in the basic part of the molecule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Ľubomír PÍŠ, Diana MARKECHOVÁ, Jana SÁDECKÁ, Pavel MÁJEK: Characterization and Classifi cation of Green Tea by Synchronous Fluorescence Spectrometry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147


 

Celý časopis Farmaceutický obzor 5/2011 na prečítanie

{swf;images/flash/2011-farmaceuticky-obzor-05-herba.swf;}

ISSN 0014-8172

Partneri

Inzercia

Zaujímavé knihy