Farmaceutický obzor 1-2/2015

Farmaceutický obzor 1-2/2015

Farmaceutický obzor 1-2/2015Úvodník
Magdaléna Kuželová , Ingrid Tumová: Životné jubileum profesora MUDr. Pavla Šveca, DrSc. – 75 rokov

Prehľady a experimentálne práce
Peter KŘENEK: Blokátory vápnikových kanálov a interakcia ich vysokých dávok s endotelínovým 7
Kristína GALKOVÁ, Eva MALÍKOVÁ, Peter VAVRINEC, Eva KRAĽOVÁ, Diana VAVRINCOVÁ, Martin RUPP, Peter KŘENEK, Ján KLIMAS: Zvýšená expresia eNOS môže mať úlohu v metabolickom syndróme indukovanom dlhodobou konzumáciou kolového nápoja        
Eva MALÍKOVÁ, Kristína GALKOVÁ, Martin RUPP, Peter KŘENEK, Ján KLIMAS: Zmenená expresia Hsp90 môže mať úlohu v zlyhávajúcej pravej komore pri monokrotalínom navodenej pľúcnej artériovej hypertenzii

Partneri