Farmaceutický obzor 3-5/2015

 

Farmaceutický obzor 3-5/2015Prehľady a experimentálne práce

Alžbeta MEDVEĎOVÁ, Adriana STUDENIČOVÁ, Jana KAISEROVÁ, Lucia BIROŠOVÁ: Prečo je Staphylococcus aureus stálou hrozbou?        

Úradné oznamy
Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 1 až § 83)    

Partneri