Farmaceutický obzor 9-10/2015

Farmaceutický obzor 9-10/2015Prehľady a experimentálne práce
Andrea BILKOVÁ, František BILKA, Hana KIŇOVÁ SEPOVÁ, Ingrid PAULIKOVÁ: Adaptácia probiotických laktobacilov na podmienky gastrointestinálneho traktu hostiteľa        

Súhrny prednášok a posterov
IV. jarná konferencia klinickej farmácie, 15. máj 2015, Bratislava        
XLI. lekárnické dni, 2. – 4. 7. 2015, Jasná        
35. technologické dni, 10. – 11. 9. 2015, Jasná        

Partneri