Farmaceutický obzor 2/2016

Farmaceutický obzor 2/2016Prehľady a experimentálne práce
Eleonora VALLOVÁ: Obraz súdobej starogréckej akademickej medicíny v diele C. Plinia Secunda staršieho Naturalis Historia        

Súhrny prednášok a posterov
V. jarná konferencia klinickej farmácie, 13. 5. 2016, Bratislava         
Pracovný deň Technologickej sekcie Slovenskej farmaceutickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti,  16. 6. 2016, Bratislava

ISSN 0014-8172

Partneri