Farmaceutický obzor 5-6/2016

Farmaceutický obzor 5-6/2016Prehľady a experimentálne práce
Milan REMKO, Andrej BOHÁČ: Základná terminológia vo farmaceutickej a medicínskej chémii        
Margaréta Šubová, Juraj Sýkora: Gliklazid s riadeným uvoľňovaním – DIAPREL MR 60 mg (gliklazid MR)        
Milan KRIŠKA, Ján GAJDOŠÍK, Andrej DUKÁT, Marián BERNADIČ: Prevencia zlyhania farmakoterapie v bežnej klinickej praxi

ISSN 0014-8172

Partneri