Farmaceutický obzor 10-12/2016Správy
XXV. pracovné dni nemocničných lekárnikov a 25. sympózium klinickej farmácie Lívie Magulovej (23. – 24. 11. 2016 v Bratislave)        

Nové knihy
Margaréta Šubová: Zuzana Vitková, Petra Herdová, Anton Vitko: Farmakokinetika a farmakodynamika z pohľadu farmaceutickej technológie (prístup in silico)        
Marián Bernadič: Ingrid Tumová a kol.: Toxikológia pre farmaceutov


Úradné oznamy
Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov – konsolidované znenie (§ 75 – 145, dokončenie z čísla 7 – 9)


Loading...