Z dejín farmácie
Silvia SZÜCSOVÁ: Vznik a vývoj ďalšieho vzdelávania farmaceutov na Slovensku        

Úradné oznamy
Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov konsolidované znenie (§ 1 – 74a, pokračovanie v čísle 4-6)  

Content


From history
Silvia SZÜCSOVÁ: Establishment and Development of Further Pharmaceutical Training in Slovakia


 

ISSN 0014-8172

Partneri

Inzercia

Zaujímavé knihy