Farmaceutický obzor 2/2019

Farmaceutický obzor 2/2019

Farmaceutický obzor 2/2019Prehľady a experimentálne práce
Juraj SÝKORA: Právna zodpovednosť farmaceuta a právna zodpovednosť v oblasti humánnej farmácie v Slovenskej republike        
Pavol KÁDEK: Občianskoprávna a pracovnoprávna zodpovednosť farmaceuta        
Pavol KÁDEK: Trestnoprávna zodpovednosť v oblasti humánnej farmácie        

Partneri