Farmaceutický obzor 2/2020Z dejín farmácie a medicíny
Daniela ROŠKOVÁ: Jedy a príklady ich použitia v rímskej spoločnosti 1. storočia n.l.


Úradné oznamy
Zákon č. 362/2011 Z.Z. z 13. septembra 2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (2. časť)Content


From history
Daniela ROŠKOVÁ: Poisons and examples of their use in Roman society of the 1st century AD


Loading...

Partneri