Farm Obz 4-5/2021Prehľady a experimentálne práce
Dominika Dingová, Zuzana Kiliánová, Anna Paul Hrabovská: Butyrylcholínesteráza ako potenciálny biomarker závažného priebehu COVID-19       
Dominika Dingová, Zuzana Kiliánová, Anna Paul Hrabovská: COVID-19: súčasná pandemická situácia, možnosti detekcie a vakcinácie na Slovensku       
Zuzana Kiliánová, Dominika Dingová, Anna Paul Hrabovská: COVID-19  –  patofyziologické mechanizmy a prehľad možností liečby 

Content


Reviews and articles
Dominika Dingová, Zuzana Kiliánová, Anna Paul Hrabovská: Biomarkers of severe COVID-19       
Dominika Dingová, Zuzana Kiliánová, Anna Paul Hrabovská: COVID-19: current pandemic situation, detection and vaccination opportunities in Slovakia       
Zuzana Kiliánová, Dominika Dingová, Anna Paul Hrabovská: COVID-19  –  pathophysiological mechanisms and treatment options      Loading...